Het is weer tijd voor de Avond4daagse!

4 avonden lang wandelen, liedjes zingen en plezier maken samen met je vrienden uit de klas.
Voor JONG & OUD is de avond4daagse een gezellig en gezond evenement!
Met ruim 500.000 deelnemers in héél Nederland loop je de Avond4daagse nooit alleen.
De avond4daagse bij u en jou in de buurt start vanuit
Bleskensgraaf op 27, 28, 29 en 30 mei.
STARTPLAATS Speeltuin Kindervreugd – Graafstroomstraat

van 18.30 tot 19 u
INSCHRIJFGELD : € 4,50 per persoon
INSCHRIJVEN : via school

Of hieronder downloaden

inschrijf-a4dDownloaden

of op maandagavond 27 mei
vanaf 18.00 uur in de speeltuin ( betaling daar contant)

INLICHTINGEN : 06-22337625
Donderdag kunnen de wandelaars bij de Buitenschuur Koekoekspad in de bloemetjes
worden gezet, om daarna gezamenlijk om 20.00 uur te vertrekken met Graafstrooms Fanfare
voor de laatste kilometer.
Er is elke avond EHBO aanwezig

De avond4daagse wordt georganiseerd onder auspiciën van
KONINKLIJKE WANDEL BOND NEDERLAND