Nieuwe sporters mogen altijd eerst een paar keer gratis meetrainen. Als je daarna lid wilt worden krijg je van de train(st)er een inschrijfformulier. Dit moet je invullen en de eerstvolgende keer weer inleveren bij de train(st)er. Hij of zij geeft dit door aan de ledenadministratie. Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden.

Contributie

Voor het seizoen 2020/2021 bedraagt de contributie:

Leeftijd
Contributie SNA
 3  – 11 jaar € 84,- per jaar
12 – 15 jaar € 108,- per jaar
16 jaar en ouder € 168,- per jaar

Je kunt gewoon lid worden SNA. Als je ook competitie wil gaan spelen met een volleybal- of badmintonteam, dan word je als lid van de sportbond aangemeld. Leden van de volleybal- en de badmintonbond betalen jaarlijks nog een extra contributie (zie onder)

Leden van de turnselectie betalen dubbele contributie.
Voor de fitness geldt een prijs per keer.

Bondscontributie voor Badminton en Volleybal

Jeugd competitie € 35,00
Senioren competitie € 50,00
Recreantencomp. € 15,00

Bij afmelding als lid van de volleybal en badminton(competitie) na 1 september wordt de bondscontributie van het komende / lopende seizoen nog in rekening gebracht (seizoen loopt van september tot mei).

Uitschrijven SNA lid?

Dit kan per eerste maand van het kwartaal (1 jan, 1 april, 1 juli en 1 okt)

CONTRIBUTIE WORDT GEÏND VIA AUTOMATISCHE INCASSO
Bankrekeningnr. van SNA is NL84 RABO 034.27.14.287

De ledenadministratie wordt bijgehouden door:
Els Verlek, Kerkstraat 28, 2971 AL Bleskensgraaf, tel:  06-15371727 verlek@xs4all.nl