Nieuwe sporters mogen altijd eerst een paar keer gratis meetrainen. Als je daarna lid wilt worden krijg je van de train(st)er een inschrijfformulier. Dit moet je invullen en de eerstvolgende keer weer inleveren bij de train(st)er. Hij of zij geeft dit door aan de ledenadministratie. Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden.

Contributie

Voor het seizoen 2022/2023 bedraagt de contributie:

Leeftijd
Contributie SNA
 3  – 11 jaar € 24,- per kwartaal  (€96,- per jaar)
12 – 15 jaar € 31,- per kwartaal  (124,- per jaar)
16 jaar en ouder € 48,- per kwartaal  (192,- per jaar)

Je kunt gewoon lid worden SNA. Als je ook competitie wil gaan spelen met een volleybal- of badmintonteam, dan word je als lid van de sportbond aangemeld. Leden van de volleybal- en de badmintonbond betalen jaarlijks nog een extra contributie (zie onder)

Voor de fitness geldt een prijs per keer.

Bondscontributie voor Badminton en Volleybal

Jeugd competitie € 40,00
Senioren competitie € 55,00
Recreantencomp. € 25,00

Bij afmelding als lid van de volleybal en badminton(competitie) na 1 september wordt de bondscontributie van het komende / lopende seizoen nog in rekening gebracht (seizoen loopt van september tot mei).

Uitschrijven SNA lid?

Dit kan per eerste maand van het kwartaal (1 jan, 1 april, 1 juli en 1 okt)

CONTRIBUTIE WORDT GEÏND VIA AUTOMATISCHE INCASSO
Bankrekeningnr. van SNA is NL84 RABO 0342 7142 87

De ledenadministratie wordt bijgehouden door:
Nathalie Vissers
Akkerwindeplaats 13
2971 BC Bleskensgraaf
tel. 06-48535852