Logo BlassekijnSinds 2011 maakt badmintonclub Blassekijn onderdeel uit van Omni-sportvereniging SNA.

1973 Oprichting

BC Blassekijn werd op 28 augustus 1973 opgericht. Jan Boom, Henk van Capelleveen en Teun Zijlstra waren de initiatiefnemers en oprichters van de vereniging. Zijn vormden ook het eerste bestuur.

De oprichters wilden graag in een zaaltje met buurtgenoten wat wedstrijden spelen. Zo ontstond spontaan een club. Nieuwe leden meldden zich via mond-op-mond reclame. Het eerste jaar hoefden de leden geen zaalhuur te betalen, ze speelden op tijden dat de zaal leeg was.

1979 Deelname competitie, jeugdafdeling

Na enige jaren meldde de club zich aan voor deelname aan de districtscompetitie. In 1979 volgde de aanstelling van een trainer en kwam er een jeugdafdeling. Toen moesten de leden ook contributie gaan betalen. De saamhorigheid onder de leden was groot. Zo werkten zijn in 1979 enthousiast mee aan de aanbouw van de gymzaal.

1988 15-Jarig jubileum

Het 15-jarig jubileum werd me een feestavond gevierd in Dorpshuis de Spil in Bleskensgraaf. Op die avond hebben de leden oprichter Teun Zijlstra tot erelid benoemd.

1989 Jeugdteam kampioen

Het absolute hoogtepunt va de vereniging was het kampioenschap in 1989 van het jeugdteam in afdeling 54 van de Nederlandse Badmintonbond.

1995 Nieuwe tenues

In IHC Systems BV vond Blassekijn in 1995 een sponsor die de club nieuwe wedstrijdkleding schonk.

1997 Hoogste ledenaantal

Het hoogste ledenaantal bereikte Blassekijn in 1997: 33 leden en 13 jeugdleden.

2008 Sporthal de Spil

De club bestaat inmiddels 35 jaar, er komt een nieuwe grotere sporthal bij de Spil aan de Willem van den Heerikweg. De oude sporthal waar de leden zelf aan hebben gebouwd voldoet niet meer en wordt afgebroken.

2011 fusie SNA

Financieel wordt het voor Blassekijn te zwaar: het ledenaantal is niet groot, de huur van de nieuwe zaal is hoger, een trainer is eigenlijk te duur. In 2011 is besloten om samen te gaan met Omni-sportvereniging SNA, zodat zaalhuur en trainer betaald kunnen worden. Het aantal trainingstijden met trainer wordt verhoogd. Trainer Cor Broeren geeft wekelijks trainingen aan senioren en jeugdleden. In de eerste jaren na de fusie groeit de badmintonafdeling van SNA weer naar boven de 30 leden. 40 Jaar na oprichting, maar nu onder de vlag van SNA spelen 1 seniorenteam en 2 jeugdteams bondscompetitie.

 

 

One thought on “Badmintonclub Blassekijn

Comments are closed.