SNA staat voor “ Sport na Arbeid “.

SNA is de omni-sportvereniging van de voormalige gemeente Graafstroom.
Op 16 september 1948 is SNA opgericht en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 november 1950.

Oprichting van een gymnastiekvereniging

De oprichting is tot stand gekomen omdat er in de dorpen Brandwijk, Molenaarsgraaf en Ottoland grote belangstelling was voor een gymnastiekvereniging. Er werd in die tijd een oproep gedaan door Jos Streef en Leen den Deugd in de krant om te komen naar de (oprichting)vergadering bij J. Voorsluis te Brandwijk. Den Deugd was een grote voortrekker hierin.
Ongeveer 60 mensen woonde de vergadering bij waaronder de toenmalige burgemeester Brouwer en de voorzitter van de turnkring Dordrecht. Dit alles heeft er toe bij gedragen dat er een gymnastiekvereniging werd opgericht. SNA is dus van oorsprong een gymnastiekvereniging.

De vereniging stelde zich ten doel: De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen.
Zij trachten dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

  • De beoefening van de gymnastiek in de meest uitgebreide zin.
  • Het houden van vergaderingen.
  • Het deelnemen aan en/ of het uitschrijven van wedstrijden en uitvoeringen.
  • Alle overige wettige middelen aan te wenden, welke aan het doel der vereniging dienstig kunnen zijn.

SNA-vlagDe duur werd in de statuten vastgesteld voor 29 jaar. In 1979 zijn deze bijgesteld en aangepast naar deze tijd.

De heer Kars geeft de eerste maanden belangeloos training.
Na 1 maand telt SNA al 170 leden. De trainingsavond wordt in 2 avonden verdeeld. Er gaat een schrijven uit van M. Stierman uit Alblasserdam, hij biedt aan om op donderdagavond de trainingen te gaan verzorgen. Hij komt uit Alblasserdam op de fiets en vraagt voor 1 uur training een vergoeding van 1 gulden en 50 cent. De contributie is in de begin jaren variërend van 10 tot 25 cent per week.

De eerste jaren werd er getraind in een zaaltje bij J. Voorsluis. Door allerlei festiviteiten en inspanningen kon er in 1950 aan een eigen clubgebouwtje begonnen worden. Er werd door de leden ook hard meegewerkt. Op 9 december werd, op den heuvel, de gymzaal officieel in gebruik genomen. Hier werd later ook dankbaar gebruik van gemaakt door de school van Ottoland

Er was ook behoefte naar toestellen. Er werd met de omliggende verenigingen contacten gelegd en op deze manier konden ze goedkoop allerlei toestellen overnemen en een paar toestellen in bruikleen nemen. Om dit te bekostigen werden er bazaars en feestavonden gehouden. Andere toestellen werden zelf gemaakt. Zoals een tremplins en knotsen.
Andere activiteiten waren in die tijd de bondswandelingen van 18 á 25 kilometer. waar de kleuren van de vereniging hoog gehouden werden.
In de begin jaren 50 heeft SNA dit diverse malen georganiseerd.

Van gymnastiek- naar omni-vereniging SNA

In 1969 is de gymzaal in Bleskensgraaf gebouwd en vond er de fusie plaats met SDO (Sterk Door Oefening) uit Bleskensgraaf. Hierdoor zijn er vanuit S.N.A. ook activiteiten naar Bleskensgraaf gegaan. Dit leidde uiteindelijk voor een uitbreiding van sporten die beoefend konden worden binnen SNA. Volleybal en Judo werd in korte tijd opgericht.
De gymzaal in Bleskensgraaf is later voorzien van een tribune met kantine ‘De Til’. Deze is later bijgebouwd boven de berging. Dit is gedeeltelijk bekostigd door SNA en badmintonvereniging de Blassekijn. Ook moest er veel zelf gedaan worden. Wim Huijzer was hierin een grote gangmaker.

Fusies

SNA is 3 keer gefuseerd met omliggende verenigingen.

Volleybal

De volleybal werd in september 1970 gestart. Cees van Wijk is een grote voortrekker voor het volleyballen geweest in de beginperiode. Het eerste volleybalseizoen was 1970/1971. De dames werden 3de in hun klasse en de heren 6de. Eén van de eerste trainers was de heer Kroese. Vanaf seizoen 1983-1984 moest het 1ste dames team uitwijken naar een andere gemeente om daar de wedstrijden te mogen spelen. Nu kan dat allemaal in het nieuwe zalen- en sportcentrum De Spil te Bleskensgraaf.

Ritmisch gymnastiek

Op 14 augustus 1971 is er met Ritmisch gymnastiek begonnen. Dit werd gegeven door mevrouw Donkers uit Sliedrecht. Dit is maar een tijdelijke tak geweest binnen SNA net zo als Aerobics en jazzgymnastiek.

Judo

Officieel bij SNA per 1 januari 1972. De eerste trainers waren Van Boeschoten, Ankelijen en ook van Bergen uit Alblasserdam. De eerste wedstrijden werden voor het eerst in Hardinxveld Giessendam gejudood bij sportschool Tromp. Hier werden prijzen gewonnen door Cees Sterk en Jan de Haan.
Er is ook aan zelfverdediging gedaan door de jaren heen.

Fitness

Sinds de nieuwe sporthal in mei 2007 geopend is hebben we de beschikking over een kleine fitnessruimte. Voor leden en niet-leden is er een gevarieerd aanbod.

Badminton

Logo BlassekijnSinds 2011 heeft SNA ook een badmintonafdeling. Vanaf 1973 bestond Badmintonclub Blassekijn in Bleskensgraaf, maar deze club had het zwaar: het ledenaantal was niet groot, de huur van de nieuwe sportzaal was hoog, een trainer werd te duur. Door onderdeel te worden van SNA, was er meer financiële ruimte zodat zaalhuur en trainer betaald kunnen worden. Het aantal trainingsuren met een trainer kon weer worden verhoogd. Trainer Cor Broeren gaf wekelijks trainingen aan senioren en jeugdleden. In de eerste jaren na de fusie groeide de badmintonafdeling van SNA weer naar boven de 30 leden. Na 2 jaar speelden er weer 1 seniorenteam en 2 jeugdteams bondscompetitie.

Clubblad en website

Het eerste clubblad heette Contact. Dit was uit de tijd dat het alleen een gymnastiekvereniging was. Later, per 1973, kwam “het centrum nieuws”. Dit was in samenwerking met voetbalvereniging VVAC en tennisvereniging TVAC. Hierin stond nieuws van alle takken van SNA. Vanaf 1984 kwam er een boekje voor de eigen afdelingen met jaarlijks een nieuwsbrief waar van elke sport een stukje in stond. Sinds 2017 geven we aan het begin van het sportseizoen een jaargids uit met info en foto’s van de vereniging en alle takken van sport. Daarnaast heeft SNA sinds 2010 een website: www.snasport.nl

Fiets-avondvierdaagse

In 1982 is de eerste avondfiets vierdaagse gehouden. Dit werd mede met VVAC. georganiseerd. De avond fiets vierdaagse heeft vele jaren plaats gevonden.

Avondvierdaagse

Vanaf de 38e Avondvierdaagse van Bleskensgraaf in 2016, is de organisatie in handen van SNA. De start was toen bij de Buitenschuur achter de Gijbelandse boerderij aan het Koekoekspad. In de coronajaren van 2020 en 2021 werd er geen avondvierdaagse georganiseerd. Later werd vanaf de speeltuin gestart.

Ereleden

Dit alles komt niet uit de lucht vallen. Dat we zover zijn gekomen is aan veel vrijwilligerswerk te danken. Hierbij hebben vele mensen van de vereniging hun steentje aan bijgedragen en vele uren werk in zitten. Hierin hebben diverse mensen zich onderscheiden die door het bestuur, door de jaren heen, zijn benoemd tot Ere leden. Hieronder kunt u lezen wie de ereleden zijn:

Burgemeester Brouwer ( 1950)
De heer De Kluijver (1950)
De heer Leen den Deugd (1972)
De heer A. Timmer
Cees van Wijk (1978)
Herman Ouderkerk (1988)
Arie den Toom (1988)

Verder zijn er ook Leden van Verdienste:
Lisette van de Winden
Johan de Kruyk