Aan:
alle leden Omnisportvereniging Sport Na Arbeid

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op: woensdag 18 september 2019 om 20.45 uur in de Spil te Bleskensgraaf met als hoofdonderwerp voorstel tot wijziging van de statuten zoals aangekondigd in de reeds verspreide SNA jaargids 2019-2020.

              AGENDA:

  1. Opening
  2. Toelichting wijziging statuten;
  3. Goedkeuring statuten door de leden;
  4. Financiële jaarverslag 2018;
  5. Rondvraag;
  6. Sluiting

Conceptstatuten

One thought on “18 september ledenvergadering

Comments are closed.