Laatste berichten: Algemeen

18 september ledenvergadering

Aan: alle leden Omnisportvereniging Sport Na Arbeid Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op: woensdag 18 september 2019 om 20.45 uur in de Spil te Bleskensgraaf met als hoofdonderwerp voorstel tot wijziging van de statuten zoals aangekondigd in de reeds verspreide SNA jaargids 2019-2020.               AGENDA: Opening Toelichting wijziging statuten; Goedkeuring

SNA Oudejaarsloterij 2018

In december en januari hield omnisportvereniging SNA haar 20e oudejaarsloterij. Vrijdag 25 januari werd de trekking verricht door notariskantoor van Leussen en van de Broek en de 10 prijzen zijn gevallen op de volgende nummers : Van 1 t/m 10 :  745-588-690-4-476-1997-652-1460-1325-899 SNA dankt alle lotenverkopers voor de steun aan de verenigingskas!

« Older Entries