Vakantie

Tijdens de vakantie worden er geen lessen gegeven voor de basisscholieren. De trainingen in Molenaarsgraaf volgen CBS De Bron en de trainingen in Bleskensgraaf volgen de School met de Bijbel.

Het sportseizoen eindigt in de week van 29 juni 2020.
Mocht de temperatuur te hoog worden in de zaal en het animo minder dan kunnen we in overleg met de sporters eerder stoppen.